اهداف نهضت حسینی

سید الشهداء (ع) به اختصار چهار هدف را به عنوان اهداف قیام مقدس خود بر می شمارد:

اول: ارائه معالم دین. معالم یعنی نشانه ها. علائمی که در راه نصب می کنند تا رونده گمراه نشود. دین هم معالمی دارد. علائم و نشانه هایی دارد که بدون آنها دین، دین نیست، قشری بی محتوا است. زمانی که دین در پیچ و خم حوادث زنگار گرفته و اصول و ضوابط آن از چشم دینداران مخفی مانده است، مصلحان و احیاگران به اظهار و ابراز و نشان دادن معالم دین همت می گمارند، تا دین در میان انحرافات و بدعتها و تقصیرها مسخ نشود و از یاد نرود. ظلم ستیزی، امر به معروف نهی از منکر و اخلاص در عمل قطعا از معالم دین است.

دوم: اصلاح در شهرها. اصلاح مقابل فساد است. اصلاح فساد زدایی و رفع منکرات و زشتی ها است. چه فسادی بالاتر از سفک دماء و حراج آبرو؟ بالاترین فساد بی ارزشی جان آدمیان بویژه مخالفان حکومتها و ارزان بودن آبروی آنان است که چون ما نمی اندیشند. جهل، فقر، فحشاء از مصادیق بارز فساد است، و اصلاح رفع همه این مفاسد است. این مفاسد مستقل از دین نیز قبیح و زشتند. هر عاقلی به محکومیت این مفاسد رأی

می دهد لذا اصلاح نیز امری عقلایی است و احکام دین نسبت به آن می تواند ارشادی باشد.

سوم: امنیت، بویژه امنیت ستمدیدگان، بالاترین فساد که فسادی زشت تر از آن متصور نیست، نا امنی است. و والاترین نعمت که خداوند  به اعطای آن بر مردم منت نهاده است، امنیت است. امنیت جانی، امنیت فرهنگی، امنیت مالی و اقتصادی و امنیت سیاسی از مصادیق بارز امنیت است. نیاز به امنیت امری ما قبل دین است. هیچ مصلح دینی نمی تواند نسبت به مقوله امنیت بی تفاوت باشد. در مجازاتهای شرعی برای بر هم زننده امنیت مردم (محارب) سخت ترین مجازاتها پیش بینی شده است.

چهارم: عمل به فرائض و سنن و احکام الهی. چهارمین و آخرین هدف امام حسین (ع) عمل به احکام دینی است به ترتیب این چهار هدف بنگرید، امام حسین ارائه نشانه های دینی و آشنایی مردم با علائم و ضوابط دینی، اصلاحگری و تأمین امنیت را بر عمل به احکام مقدم ذکر کرد. بیشک اگر سه هدف اول محقق نشود نوبت تحقق به هدف نهایی نمی رسد.

امید آنکه عالمان دین در عصر ما با جامه عمل پوشانیدن به انتظارات سید الشهدا(ع) از عالمان دین از جمله علماء بالله و امناء در حرام و حلال الهی باشند و با تحقق اهداف چهارگانه حسینی هرگز شاهد مصادیق انتقادات تلخ یاد شده نباشیم.

/ 0 نظر / 29 بازدید